Akaan Vanhemmat pyrkii toiminnallaan edistämään lapsille ja nuorille hyvää kasvuympäristöä Akaassa. Tätä työtä teemme mm. antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan akaalaisia lapsia, nuoria ja perheitä koskevassa päätöksenteossa, laatimalla kyselyjä ja esittämällä kyselyjen tuloksia esim. päättäjille, kuntalaisille sekä kaupungin työntekijöille, järjestämällä luentoja, keskustelutilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia akaalaisille lapsille, nuorille, vanhemmille ja perheille.

Osallistumme aktiivisesti vaikuttamiseen myös hyvinvointialueella Pirkanmaan Vanhemmat -yhteistyöryhmässä.

Aloitteet, lausunnot ja kannanotot

Lausunto: Akaan kouluverkkouudistus maaliskuu 2024

Kaupunki jakoi kyselyn Arvo Ylpön-, Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion huoltajille Etelä-Toijalaan rakennettavasta koulusta. Kouluverkkouudistus on välttämätön näiden koulujen sisäilmaongelmien sekä tutkimuksin todettujen, vaadittavien korjausten vuoksi (vanhojen rakennusten korjauskustannusten arvio suhteessa uuden tai uusien rakennusten hankinta-arvoon nähden).

Kannanotto: Koulukuljetuspalvelut marraskuu 2023

Yhdistyksessä ryhdyttiin selvittämään nopealla aikataululla Akaan koulukuljetuspalvelujen tilannetta vanhemmilta saatujen yhteydenottojen myötä.

Kannanotto toimitettiin 8.11.2023 sivistyslautakunnan kokoukseen 23.11.2023 käsiteltäväksi. Se toimitettiin myös opetuspäällikölle, sivistysjohtajalle, hallintosihteerille, koulukuljetustyöryhmän puheenjohtajalle, kaupunkikehityspäällikölle sekä tiedoksi valtuuston puheenjohtajalle ja jäsenille.

Kannanotto: Koulukuljetusperiaatteet maaliskuu 2023

SIV 23.3.2023 § 36

Huoltajat lähestyivät Akaan Vanhempienverkostoa esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteisiin ja käynnistymässä olevaan kilpailutukseen liittyen. Yhdistys päätyi erittäin pienellä aikataululla laatia kannanoton, jossa hyödynnettiin huoltajilta saatua palautetta.

Kannanotto toimitettiin sivistyslautakunnan puheenjohtajille sekä jäsenille 23.3.2023 kokouksessa tehtävää päätöksentekoa varten.

Kyselyt

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN AKAASSA JA URJALASSA – Kysely akaalaisille ja urjalalaisille perheille 07.04.-12.04.2021

Kysely sai alkunsa, kun Akaan Vanhempienverkosto kutsuttiin mukaan hankkeeseen, joka sisältyy Suomen hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Pirkanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä ns. sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä. Kyselyn tavoitteena oli akaalaisten ja urjalalaisten perheiden osallistaminen heitä koskevien palvelujen kehittämiseen.

Yhteenveto kyselyn vastauksista (julkaistu 17.9.2021):

https://www.akaanverkosto.fi/wp/wp-content/uploads/2021/09/Lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut_Akaa-ja-Urjala_kyselyn-vastauksia_17092021_jaettava-8.pdf

Kysely 7.-12.4.2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnByggr1uT8oBBK8oPYhubmAWNI4CBpmdQGhGHur_8p_8YMA/viewform

KYSELY ETÄOPETUKSESSA OLEVAN PERUSKOULULAISEN (1.-9. lk) OPPILAAN HUOLTAJALLE, Akaa (22.03.2020)

Laadimme kyselyn selvittääksemme perheiden avun ja tuen tarvetta valmiuslain ollessa voimassa.

https://docs.google.com/forms/d/1SSxM8S412ptvDqu3q-OyIoFIaeaNqabM3RDzecNTy_k/edit

KOTIEN KOKEMUKSIA VARHAISKASVATUKSESTA POIKKEUSAIKANA – Kevät 2020, Akaa (09.04.2020)

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tuoda vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Parhaimmillaan toimintamme luo rakenteet vanhempien osallisuudelle ja vaikuttamiselle ja vahvistaa vanhempien verkostoitumista sekä yhdessä toimimista. Vanhempien kokemusperäistä ja arkilähtöistä tietoa voidaan hyödyntää kunnallisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena.

Tämän kyselyn avulla keräämme nyt vanhempien kokemuksia siitä, millaisia poikkeusajan varhaiskasvatuskokemuksia akaalaisissa kodeissa on eri puolella kaupunkia.

Käytämme vastauksia toimintamme tueksi ja toimitamme koonteja edelleen päiväkotien johtajille, kaupungille sekä välitämme terveiset myös vanhempainyhdistyksille.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNDfVGQTs8NyVN_BZyWDhAhGcc-92Wt3qFy-mh6yYUG8VDGQ/closedform

Päivitetty: 16.3.2022