Toimintavinkkejä Lapsen oikeuksien päivään ja viikolle

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 20. – 26.11.2023 teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Teemaviikko kutsuu kaikkia aikuisia ja lapsia yhdessä pohtimaan lasten hyvinvointia ja sen vahvistamista!

Jokainen meistä voi luoda hyvinvointia ympärilleen osoittamalla välittämistä muita kohtaan. Voit osoittaa välittämistä esimerkiksi hymyilemällä, tervehtimällä muita, puhumalla ystävällisesti, kuuntelemalla, kannustamalla, pistämällä riidan poikki tai kutsumalla yksin olevan mukaan porukkaan.

Vuorovaikutustaitoja voi oppia ja pieniltäkin tuntuvat teot ja eleet ovat tärkeitä. Aikuiset osoittavat hyvää esimerkkiä olemalla ystävällisiä, kunnioittavia ja empaattisia toisia kohtaan. Lapset oppivat käytöksestämme.

Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia elämäänsä ja jokainen meistä aikuisista voi tämän tehtävän täyttää kohdatessaan lapsia ja nuoria. Aikuisten velvollisuus on tukea lasten ja nuorten kaveritaitoja ja puuttua kiusaamiseen! Käymällä läpi lapsen oikeuksien koulutuskokonaisuuden voit ymmärtää paremmin millaista tukea lapset ja nuoret näissä asioissa tarvitsevat.

Kaveritaidoista ja kiusaamattomuudesta löytyy aina jotain uutta harjoiteltavaa. Olemme keränneet tähän alle toimintavinkkejä, joita voitte hyödyntää vaikka joka päivä aloittaen heti tai viimeistään Pukeudu keltaiseen -päivästä!

  • Järjestäkää kaveritaito- ja kiusaamattomuus-teemainen aamuhetki. Tämän voi toteuttaa säännöllisesti.
  • Piirtäkää tai askarrelkaa aiheeseen sopiva sarjakuva tai juliste koululle / kaupalle / kirjastolle ripustettavaksi
  • Vanhempainyhdistys voi hankkia keltaiset tikkarit tai muita teemaan sopivia herkkuja kaikille koululaisille
  • Järjestäkää yhteinen kävely lapsille ja aikuisille kiusaamattomuuden puolesta tai keksikää jokin muu aiheeseen liittyvä haaste, jakakaa haastetta somessa ja tägätkää #olettärkeä #äläoletörkeä
  • Tehkää aihetta näkyväksi ja viestikää somessa tai lähettäkää viestiä vanhemmille aiheesta Wilmassa.
  • Opiskelkaa yhdessä tai erikseen lapsen oikeuksista LapsenOikeudet365 -sivustolta. Opiskelukokonaisuudet ovat lyhyitä ja helppoja, lisäksi jokainen tutustumisosion läpikäynyt voi pyytää siitä itselleen diplomin!
  • Lukekaa ja keskustelkaa koulun, oppilaitoksen tai kaupungin kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemisen suunnitelmasta. Millaisia käytännön toimia niissä mainitaan? Ovatko lapset/nuoret saaneet suunnitelmassa kuvattua apua?

Ei kaikelle väkivallalle | Opetushallitus

Kiusaaminen – mitä vanhemmat voivat tehdä? – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Kiusaamisen vastainen työ | Opetushallitus (oph.fi)

Kiusatut.fi | Materiaaleja

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa | Opetushallitus (oph.fi)

Koulurauhan aineistot – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

LapsenOikeudet365 – Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko 2023 – Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen – eOppiva

Oppituntimateriaaleja kiusaamisesta ja häirinnästä somessa | Someturva

Viestintämateriaalit – Lapsenoikeudet.fi

Julkaistu 27.10.2023