Kyselyt

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN AKAASSA JA URJALASSA – Kysely akaalaisille ja urjalalaisille perheille 07.04.-12.04.2021

Kysely sai alkunsa, kun Akaan Vanhempienverkosto kutsuttiin mukaan hankkeeseen, joka sisältyy Suomen hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Pirkanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä ns. sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä. Kyselyn tavoitteena oli akaalaisten ja urjalalaisten perheiden osallistaminen heitä koskevien palvelujen kehittämiseen.

Koonti kyselyn vastauksista (julkaistu 17.9.2021):

https://www.akaanverkosto.fi/wp/wp-content/uploads/2021/09/Lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut_Akaa-ja-Urjala_kyselyn-vastauksia_17092021_jaettava-8.pdf

Kysely 7.-12.4.2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnByggr1uT8oBBK8oPYhubmAWNI4CBpmdQGhGHur_8p_8YMA/viewform

KYSELY ETÄOPETUKSESSA OLEVAN PERUSKOULULAISEN (1.-9. lk) OPPILAAN HUOLTAJALLE, Akaa (22.03.2020)

Laadimme kyselyn selvittääksemme perheiden avun tarvetta valmiuslain ollessa voimassa.

https://docs.google.com/forms/d/1SSxM8S412ptvDqu3q-OyIoFIaeaNqabM3RDzecNTy_k/edit

KOTIEN KOKEMUKSIA VARHAISKASVATUKSESTA POIKKEUSAIKANA – Kevät 2020, Akaa (09.04.2020)

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tuoda vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Parhaimmillaan toimintamme luo rakenteet vanhempien osallisuudelle ja vaikuttamiselle ja vahvistaa vanhempien verkostoitumista sekä yhdessä toimimista. Vanhempien kokemusperäistä ja arkilähtöistä tietoa voidaan hyödyntää kunnallisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena.

Tämän kyselyn avulla keräämme nyt vanhempien kokemuksia siitä, millaisia poikkeusajan varhaiskasvatuskokemuksia akaalaisissa kodeissa on eri puolella kaupunkia.

Käytämme vastauksia toimintamme tueksi ja toimitamme koonteja edelleen päiväkotien johtajille, kaupungille sekä välitämme terveiset myös vanhempainyhdistyksille.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNDfVGQTs8NyVN_BZyWDhAhGcc-92Wt3qFy-mh6yYUG8VDGQ/closedform