Jäsenyys

Yhdessä eteenpäin

Toimintaa akaalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan mahdollistavat sen vahva jäsenistö ja taustayhteisö sekä toimintaa tukevat yhteistyökumppanit.

Vanhempien ääni voidaan saada kuuluville vain heidät ensin tavoittamalla. Lapsi, nuoria ja perheitä koskevasta päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista voimme nopeimmin tiedottaa – ja niiden tarkoitustakin avata – jäsenistölle yhdistyksen omia viestintäkanavia käyttäen. Haluamme vahvistaa akaalaisten lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta Akaan kaupungin päätöksenteossa.

Jäseneksi

Akaan Vanhempienverkoston jäseniksi voivat liittyä kaikki vanhemmat, Akaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten rekisteröidyt vanhempainyhdistykset sekä muut toiminnasta kiinnostuneet.

Yhdistyksen jäsenten määrää tarkastelevat mm. kaupunki avustuksia yhdistysten toimintaan myöntäessään sekä Vanhempainliitto yhdistyksen toiminnan vaikuttavuutta arvioidessaan. Onkin tärkeää, että jokainen yhdistyksen toimintaa kannattava henkilö liittyisi Akaan Vanhempienverkoston jäseneksi.

Liittymällä jäseneksi tuet yhdistyksen vapaaehtoistyötä akaalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvän arjen puolesta!

Jäsenyys on maksuton!

Jäsenlomakkeelle tästä

Yhdistysjäsenemme:

Arvo Ylpön koulun vanhempienyhdistys ry

Nahkialan koulun vanhempainyhdistys ry

Pappilan koulun vanhempainyhdistys ry

Toijalan yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry

Päivitetty 24.11.2022