Akaan Vanhemmat ry on kuntatasolla toimiva vanhempainyhdistys ja toimii akaalaisten päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistysten kattojärjestönä.

Akaan Vanhemmat on kunnan yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyössä:

 • edistäen vanhempien mielipiteiden esiin tuomista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • vahvistaen vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten
  kasvuympäristöön vaikuttamisessa
 • edistäen kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia.

Keskusteleva, vaikuttava ja osallistuva:

 • tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempienyhdistysten toiminnasta
 • edistää Akaassa toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyötä ja kertoo viestinnässä myös muiden vanhempainyhdistysten hyvstä käytänteistä
 • pitää yllä avointa keskusteluyhteyttä koulutus- ja sivistysjohtoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan
 • voi osallistua kaupunkia koskevaan suunnitteluun, tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja luottamushenkilöihin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa.

Akaan Vanhemmat on toiminnassaan uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Yhdistys toimii yhteistyössä eri yhdistysten ja yritysten kanssa akaalaisten lasten ja nuorten hyväksi sekä osaltaan akaalaisten yhteisöllisyyttä vahvistaen.

Akaan Vanhemmat vaikuttaa myös hyvinvointialueen tasolla, osallistumalla aktiivisesti vanhempaintoimijoiden maakuntakohtaisen yhteistyöverkoston, Pirkanmaan Vanhempien toimintaan. Verkoston yhtenä pyrkimyksenä on vaikuttaa siihen, miten vanhempia kuullaan lapsia, nuoria ja perheitä koskevassa päätöksenteossa Pirkanmaalla.

Ajankohtaista:

Akaaseen rekisteröitiin kuntakohtainen yhdistys 10 vuotta sitten (13.11.2013) nimellä Akaan Vanhempainverkosto ry. Virallista syntymäpäivää juhlistetaan koko ensi vuosi pienin tempauksin, seuraile meitä somessa ja täällä.

Tiedot tapahtumista saat seuraamalla Akaan Vanhempia Facebookissa, Instagramissa, yhdistyksen kotisivuja sekä jäsenpostia.

Yhdistyksemme on Suomen Vanhempainliiton jäsen. Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö.

Päivitetty 15.5.2024